Svenska Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan

Du är varmt välkommen till Svenska Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan i Stockholm.
Vi håller ett flertal helgkurser för nybörjare i manuell muskeltestning och kinesiologi.
Vi arrangerar 5 olika yrkesutbildningar till Fysiopraktor®, Kinesiolog, Psykopraktor®, Personlig Tränare PT, Akupraktor®.
Svenska Kinesiologiskolan har i 25 år arrangerat Sveriges första och äldsta yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog

Användarnamn:  

Lösenord:  


Välkommen till vårt Kursbokningssystem.
- Som ny elev registrerar du dig först.
- Har du glömt ditt användarnamn och lösenord?
- Läs mer information om Kursbokningssystemet.

Muskeltestning

Vi arrangerar olika nybörjarkurser och yrkesutbildningar till
• Fysiopraktor® Fysiopraktor.se
• Psykopraktor® Psykopraktor.se
• Akupraktor® Akupraktor.se
• Kinesiolog Kinesiolog.seNybörjarkurser

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - November 2018


Fördjupningskurser

Strukturell Kinesiologi, 22-25 September 2016
Kinesiologisk Öronakupressur 1 +
Smärtlindring med Neuroakupunktur
, 13-16 oktober 2016
Fingertestning, Integrering, 20-23 Oktober 2016
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 3-6 november 2016
Kinesiologisk Energimassage, 17-18 november 2016
Neurokinesiologi™, Neuromotorik, 17-20 November 2016
I Ching-baserad årstidsbalansering, 19-20 november 2016
Internutbilding Kinesiolog-2015, 3-4 december 2016
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år


4 Praktor® logo

Fysiopraktor

Aktuella delkurser i Fysiopraktor® yrkesutbildning

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Strukturell Kinesiologi, 22-25 September 2016
Fingertestning, Integrering, 20-23 Oktober 2016
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 3-6 november 2016
Kinesiologisk Energimassage, 17-18 november 2016
Neurokinesiologi™, Neuromotorik, 17-20 November 2016
Internutbilding Kinesiolog-2015, 3-4 december 2016
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år

Kinesiolog

Aktuella delkurser i Kinesiolog yrkesutbildning

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Strukturell Kinesiologi, 22-25 September 2016
Kinesiologisk Öronakupressur 1 +
Smärtlindring med Neuroakupunktur
, 13-16 oktober 2016
Fingertestning, Integrering, 20-23 Oktober 2016
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 3-6 november 2016
Kinesiologisk Energimassage, 17-18 november 2016
Neurokinesiologi™, Neuromotorik, 17-20 November 2016
Internutbilding Kinesiolog-2015, 3-4 december 2016
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016

Psykopraktor

Aktuella delkurser i Psykopraktor® yrkesutbildning

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Strukturell Kinesiologi, 22-25 September 2016
Fingertestning, Integrering, 20-23 Oktober 2016
Kinesiologisk Energimassage, 17-18 november 2016
Neurokinesiologi™, Neuromotorik, 17-20 November 2016
Internutbilding Kinesiolog-2015, 3-4 december 2016
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år

Akupraktor

Aktuella delkurser i Akupraktor® yrkesutbildning

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Strukturell Kinesiologi, 22-25 September 2016
Kinesiologisk Öronakupressur 1 +
Smärtlindring med Neuroakupunktur
, 13-16 oktober 2016
Fingertestning, Integrering, 20-23 Oktober 2016
Kinesiologisk Energimassage, 17-18 november 2016
Neurokinesiologi™, Neuromotorik, 17-20 November 2016
I Ching-baserad årstidsbalansering, 19-20 november 2016
Internutbilding Kinesiolog-2015, 3-4 december 2016
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - November 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år


Aktuella kurser i datumordning


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).


 9-11 september 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning

 22-25 September 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Strukturell Kinesiologi

 13-16 oktober 2016   (Akupraktor, Kinesiolog)
Kinesiologisk Öronakupressur 1 +
Smärtlindring med Neuroakupunktur


 20-23 Oktober 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fingertestning, Integrering

 3-6 november 2016   (Fysiopraktor, Kinesiolog)
Mobilisering och Manuell Impulsering®

 17-18 november 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologisk Energimassage

 17-20 November 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Neurokinesiologi™, Neuromotorik

 19-20 november 2016   (Akupraktor)
I Ching-baserad årstidsbalansering

 3-4 december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Internutbilding Kinesiolog-2015

 15-18 December 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout

 12-15 januari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi)

 12 januari 2017 - 25 februari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017

 12 Januari 2017 - December 2018   (Psykopraktor)
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018

 12 Januari 2017 - December 2018   (Fysiopraktor)
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018

 12 Januari 2017 - November 2018   (Akupraktor)
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018

 26-29 Januari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
8Qi™ och Akupraktik®

 29 januari 2017   (Fysiopraktor, Kinesiolog, Psykopraktor, Akupraktor)
NeuroHolografisk Akupraktik®

 9-12 Februari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fysiologisk kinesiologi 1

 23-26 Februari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology

 9-12 Mars 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fysiologisk Kinesiologi 2

 7-13 augusti 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologi och Kosmos

 januari-december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Repetition i kinesiologi

 5 år   (Fysiopraktor, Psykopraktor, Akupraktor, Neuropraktor)
Licensavgift för Praktor®
Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®
PRAKTOR ® Skolan

Välkommen till Praktor® Skolan och Svenska Kinesiologiskolan

Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.

Utbildning till Diplomerad Kinesiolog sedan 1988.
Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Praktor® Skolan / Kinesiologiskolan

www.Praktor.com / www.Praktor.se / www.Kinesiologi.se

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669

Praktor® logotype, ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014
This particular design is actually driven through the hublot replica produce self-winding quality 3130. This particular motion has the state Switzerland chronometer accreditation, as well as, such as just about all rolex replica sale, it’s recognized with regard to each accuracy as well as cartier replica. The actual accuracy is created feasible with a free-sprung breitling replica sale stability, valued through enthusiasts as well as present in the best actions. The actual trademarked azure cartier replica sale hairspring provides superb safety towards jolts, permanent magnetic areas as well as heat variants.